FAQ – IKE i IKZE

+1. Ile wynosiły roczne limity wpłat na IKE i IKZE w poprzednich latach?

+2. Czy brak dochodów wyklucza możliwość wpłat do IKE/IKZE?

+3. Jaki jest roczny limit wpłat na IKE w 2024 roku?

+4. Ile wynosi limit wpłat na IKZE w 2024 roku?

+5. Czy można przerwać dokonywanie wpłat na IKE/IKZE na jakiś czas?

+6. Czy w związku z prowadzeniem konta IKE/IKZE istnieją jakieś ograniczenia dotyczące wykonywanych transakcji, bądź doboru instrumentów?

+7. Jakie są konsekwencje przekroczenia limitu wpłat do IKE?

+8. Czy można zrobić transfer środków zgromadzonych na IKE do IKZE?

+9. Czy osoba będąca obecnym emerytem może założyć konto IKE/IKZE?

+10. Czy wypłacane dywidendy i odsetki od obligacji wpływają limit wpłat na IKE/IKZE, np. pomniejszają go?

+11. Czy można założyć konto IKE/IKZE, jeśli pracuje się za granicą?

+12. Czy wypłata środków zgromadzonych na IKE czy IKZE liczy się jako dochód, od którego należy zapłacić podatek?

+13. Nawiązując do sytuacji z OFE – czy ustawodawca może również dowolnie zarządzić moimi oszczędności zgromadzonymi na IKE/IKZE?

+14. Czy można posiadać dwa konta IKZE?

+ 15. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące częstości wpłat do IKZE?

+16. Czy można w dowolnej chwili zmienić instytucję prowadzącą konto IKZE?

+17. Czy można złożyć rezygnację z prowadzenia IKZE?

+18. Czy w każdym momencie można wypłacić środki zgromadzone na IKZE?

+19. W jaki sposób realizujemy wpłaty do IKZE?

+20. Czy możliwe jest indywidualne zarządzanie środkami gromadzonymi na IKZE?

+21. W jaki sposób mogę odliczyć wpłaty dokonane na IKZE od podatku?

+22. Czy można dokonać wypłaty części oszczędności zgromadzonych z konta IKE/IKZE?

+23. Czy można prowadzić konto IKE/IKZE wspólnie, np. małżonkiem?