Podcast gospodarczy - marzec 2023, słuchaj na: Spotify | Google Podcasts | Anchor

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma FunduszyInwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Stopy procentowe – czym są i jaki mają wpływ na inwestycje?

Mówiąc o stopie procentowej mamy na myśli wynagrodzenie jakie przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępniania go innym podmiotom.

stopy procentowe

Rozróżniamy różne rodzaje stóp procentowych

Stopy banku centralnego ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej


W Polsce są to: stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa oraz stopa redyskonta weksli – ich wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej), są to wartość, jakie bank centralny nakłada na kredyt, który udziela bankom komercyjnym. Ma to na celu regulację poziomu pieniądza i kredytu w obiegu a także kontrolowanie inflacji.

Stopy referencyjne


Stopy procentowe ustanawiane przez banki centralne, jako wskaźnik kosztu pieniądza dla innych banków i instytucji finansowych. Są one stosowane jako bazowa stopa procentowa, na podstawie której banki ustanawiają swoje własne stopy procentowe dla kredytów i depozytów.

Stopa lombardowa


Oprocentowanie pożyczki udzielanej przez bank centralny dla banków komercyjnych. Aby zmniejszyć stopę lombardową, bank centralny może zwiększyć dostępność pieniądza na rynku poprzez dodruk pieniędzy lub obniżenie wymogów rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych. Może także zakupić aktywa rynkowe, co zwiększa płynność na rynku i wpływa na obniżenie stopy procentowej.

Stopy depozytowe


Oprocentowanie, jakie banki oferują swoim klientom za pożyczenie im pieniędzy w postaci depozytów. Jest to stopa, jaką banki płacą swoim klientom za przechowywanie ich pieniędzy w formie depozytu. Stopy depozytowe są niższe niż stopy procentowe, które banki udzielają swoim klientom w postaci kredytów. Służą one jako narzędzie do zarządzania płynnością banku i są ustalane przez bank centralny. Wysokość stóp depozytowych wpływa na decyzje konsumentów dotyczące gromadzenia oszczędności i inwestowania.

Stopy redyskonta weksli


Oprocentowanie, jakie bank centralny udziela bankom komercyjnym za redyskontowanie weksli (czyli przepłacanie weksli przez bank centralny). Weksel jest instrumentem finansowym, który gwarantuje zapłatę określonej kwoty w określonym terminie. Banki komercyjne często korzystają z tej usługi, aby uzyskać dodatkowe finansowanie. Stopy redyskonta weksli są ustalane przez bank centralny i stanowią narzędzie do kontrolowania podaży pieniądza i stabilności cen. Wysokość stóp redyskonta weksli wpływa na decyzje banków komercyjnych dotyczące udzielania kredytów i inwestycji.

Rynkowe stopy procentowe


Stopy rynkowe to stopy procentowe, które są ustalane na rynku między kredytodawcami i kredytobiorcami, a nie przez rząd lub bank centralny. Są one używane jako wskaźnik kosztu kredytu lub pożyczki i są wyznaczane przez rynkowe warunki popytu i podaży. Niekiedy używa się także pojęcia realnej stopy procentowej, czyli stopy procentowej, która uwzględnia inflację. Jest to wskaźnik, który mówi, jak wiele pieniądza traci swoją wartość w czasie, w porównaniu z kosztem kredytu lub pożyczki. W przypadku realnej stopy procentowej inflacja jest odjęta od nominalnej stopy procentowej, dając bardziej rzeczywisty obraz kosztu kredytu lub pożyczki dla konsumenta.

Wpływ stopy procentowej na inwestycje

Wpływ stopy procentowej na inwestycje jest zmienny i zależy od wielu czynników, ale ogólnie niższe stopy procentowe oznaczają więcej pieniędzy dostępnych na rynku, co z kolei może prowadzić do wzrostu cen akcji i innych instrumentów inwestycyjnych. Jednocześnie, wyższe stopy procentowe mogą ograniczać popyt na inwestycje, ponieważ koszt kredytu jest wyższy, co powoduje mniejszą chęć do inwestowania.

Wzrost stóp procentowych może mieć negatywny wpływ na inwestycje, ponieważ oznacza on wyższe koszty kredytu, co powoduje mniejszą chęć do inwestowania. Wysokie stopy procentowe także odstraszają inwestorów od inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe, ponieważ powodują one wzrost kosztów kredytu i wpływają na płynność rynku. To z kolei może prowadzić do spadku wartości akcji i innych instrumentów inwestycyjnych, co jest niekorzystne dla inwestorów. Warto pamiętać, że wpływ wzrostu stóp procentowych na inwestycje może być różny w zależności od sytuacji gospodarczej i rynkowej.

Stopa procentowa – jak ją obliczać?

Stopa procentowa jest to wartość określająca wysokość oprocentowania kredytu lub depozytu w banku. Jest to wskaźnik wzrostu pieniędzy w stosunku do kwoty początkowej i jest używany do określenia kosztu kredytu lub zysku z lokaty. Stopa procentowa jest najczęściej wyrażana w procentach i jest stosowana do obliczenia odsetek.

Stopa procentowa jest obliczana jako stosunek rocznego oprocentowania do kwoty kredytu lub depozytu. Można ją wyrazić w formie wzoru matematycznego: stopa procentowa = (roczne oprocentowanie / kwota kredytu lub depozytu) * 100% Np. jeśli kwota kredytu wynosi 10 000 zł i roczne oprocentowanie wynosi 5%, stopa procentowa wynosi:

(500 / 10 000) * 100% = 5%.

Należy pamiętać, że stopa procentowa może być różna dla różnych kredytów i depozytów, w zależności od wielu czynników, takich jak ryzyko, długość okresu kredytowania lub depozytu itpZobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.

Fundusze mieszane mogą być dobrym rozwiązaniem dla inwestorów

W czasach niepewności fundusze mieszane to dobry wehikuł inwestycyjny dla tych inwestorów, którzy nie chcą podejmować dużego ryzyka, ale jednak szukają sposobu ochrony swoich oszczędności przed inflacją. fundusze mieszane

Czym są fundusze mieszane?

Fundusze inwestycyjne mieszane inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje lub bony skarbowe. Ta konstrukcja łączy więc instrumenty ryzykowne – ale dające szansę wypracowania wysokiej stopy zwrotu – ze znacznie bezpieczniejszymi i co do zasady mniej podatnymi na wahania obligacjami. Tym samym fundusze mieszane samoistnie dywersyfikują ryzyko i dają ich posiadaczom większe poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Woda i ogień

W normalnych warunkach ekonomicznych fundusze inwestycyjne mieszane są z reguły adresowane do osób mniej doświadczonych oraz tych, które nie są przyzwyczajone do aktywnego zarządzania swoim majątkiem. Trzeba bowiem pamiętać, że akcje oraz obligacje są ze sobą odwrotnie skorelowane. Oznacza to, że w zależności od sytuacji rynkowej z reguły raz zarabiają akcje (niskie stopy procentowe, niewielka inflacja, znaczący wzrost gospodarczy), a raz obligacje (inflacja, wysokie stopy procentowe, niski lub zerowy wzrost gospodarczy).

Teraz do tych elementów dołączył nowy, który powoduje, że fundusze inwestycyjne mieszane zyskują w oczach inwestorów i mogą się stać atrakcyjne – niepewność kierunku, w którym w najbliższych miesiącach będzie podążała światowa gospodarka.

Czas niepewności

Po wielu latach bardzo niskiej inflacji oraz skrajnie, w praktyce w wielu krajach ujemnych, niskich stóp procentowych świat boryka się z inflacją, która jest efektem wychodzenia z pandemii koronawirusa, rosyjskiej napaści na Ukrainę i kryzysu energetycznego. I choć globalna gospodarka już hamuje, to jednak pojawiają się głosy, że uda się uniknąć grożącej nam recesji, a nawet jeśli ona jednak nadejdzie, to będzie płytka i niezbyt długa. W każdym razie płytsza i krótsza niż przewidywały czarne scenariusze.

Jednym ze źródeł tego umiarkowanego, a nawet nieśmiałego optymizmu są Chiny, które niedawno zerwały z polityką Zero covid i otwierają się na świat. Oznacza to zakończenie polityki lockdownów, ponownego otwierania zamkniętych często przez wiele miesięcy fabryk i wznawiania produkcji, a co za tym idzie także większego popytu na surowce. Nie ma natomiast wątpliwości, że świat będzie się borykał z inflacją, a wojna z nią potrwa długo i będzie uciążliwa.

Krótko mówiąc – nie bardzo wiadomo, w którym kierunku światowa gospodarka pożegluje i czy korzystniejsze będzie stawianie na akcje, czy na obligacje. W tej sytuacji fundusze mieszane wydają się być interesującym i dobrze rokującym na najbliższą przyszłość rozwiązaniem, bo w ich składzie są zarówno akcje, jak i obligacje.

Fundusze mieszane – jak zainwestować?

Wybierając konkretny fundusz mieszany warto poznać jego strukturę, to znaczy dowiedzieć się, jaka część aktywów jest inwestowana w akcje, a jaka w obligacje. Warto się też dowiedzieć, czy na pewno większość obligacji to papiery skarbowe, bezpieczniejsze niż obligacje korporacyjne i dowiedzieć się, na jakim rynku inwestowane są akcje. Ostatnie prognozy mówią bowiem, że z kryzysu szybciej będą wychodziły państwa określane jako rozwijające się, a dopiero później ten efekt osiągną rynki rozwinięte.

Inwestowanie w fundusze mieszane jest tak samo proste, jak we wszystkie inne instrumenty rynku kapitałowego. Można to zrobić umawiając się z doradcą finansowym lub korzystając z dostępnych w Internecie platform.Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.

Życzenia Świąteczne od F-Trust

Szanowni Państwo

Przesyłamy Państwu życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Pełnych radości, spędzonych w zdrowiu i wśród bliskich. W Nowym Roku życzymy Państwu wielu sukcesów – szczególnie tych inwestycyjnych, spełnienia marzeń oraz łatwości w realizacji celów.

Zespół F-Trust

Skarbiec Spółek Wzrostowych – kapitulacja czy okazja? – Michał Cichosz, Skarbiec TFI S.A.

Webinar 23.11.2022, 12:00-13:30

Zapraszamy na rozmowę z Michałem Cichoszem, zarządzającym funduszem Skarbiec Spółek Wzrostowych.

Porozmawiamy o kondycji spółek z portfela, o ich wynikach i perspektywach, a także o powodach tak drastycznej przeceny w ostatnich 12 miesiącach.

Omówimy możliwe scenariusze oraz rynkowe korelacje z poprzednimi okresami bessy, w szczególności tej z lat 2000-2002.

Utrudnienia w działaniu Platformy Funduszy Inwestycyjnych 27.07.2022

Szanowni Państwo!

W dniu 27.07.2022 roku mogą występować chwilowe problemy z dostępem do strony f-trust.pl praz Platformy Funduszy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zespół F-Trust

Przerwa w działaniu Platformy Funduszy Inwestycyjnych 21.06.2022

Szanowni Państwo!

Nastąpiła chwilowa przerwa w dostępie do Platformy Funduszy F-Trust. Pracujemy już nad przywróceniem dostępności usługi.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zespół F-Trust

Dziękujemy za rejestrację na WEBINAR “Inwestowanie w fundusze dłużne w czasach wysokiej inflacji – Mariusz Zaród, Quercus TFI S.A.”.

Przed wydarzeniem na Twoją skrzynkę email otrzymasz jeszcze przypomnienie o nadchodzącym wydarzeniu.

Życzenia Świąteczne od F-Trust

Szanowni Państwo

Przesyłamy Państwu życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia. Pełnych radości, spędzonych w zdrowiu i wśród bliskich. W Nowym Roku życzymy Państwu wielu sukcesów – szczególnie tych inwestycyjnych, spełnienia marzeń oraz łatwości w realizacji celów.

Zespół F-Trust

Koniec lokat bankowych, czas na fundusze inwestycyjne – rozmowa z Dariuszem Skarbkiem, dyrektorem sprzedaży w F-Trust SA w Rzeszowie

Rozmowa z Dariuszem Skarbkiem, dyrektorem sprzedaży w F-Trust SA w Rzeszowie

Rozmowa z Dariuszem Skarbkiem, dyrektorem sprzedaży w F-Trust SADariusz Skarbek, dyrektor sprzedaży w F-Trust SA

– Mamy najwyższą w Unii Europejskiej, trzyprocentową inflację, a tymczasem bankowe lokaty dają w skali roku niewiele ponad 0%. Jak w tej sytuacji chronić nasze ciężko wypracowane oszczędności?

– Trzeba poszukać takich instrumentów, które dadzą możliwość przebicia poziomu inflacji. Nie ma innego wyjścia, bo w najbliższym czasie, nie należy spodziewać się wzrostu oprocentowania lokat bankowych. Takim rozwiązaniem , co zresztą Polacy kilka miesięcy temu już dostrzegli i docenili, są fundusze inwestycyjne. Ich popularność gwałtownie rośnie. Dobrze przygotowany portfel inwestycyjny – zdywersyfikowany geograficznie i sektorowo – to dzisiaj najlepsze i w istocie najbezpieczniejsze narzędzie służące do ochrony naszych inwestycji.

– Fundusze są jednak związane z pewnym ryzykiem. Tym bardziej, że aby w środowisku niskich stóp procentowych zarabiać, trzeba inwestować w fundusze akcyjne, bo dłużne w tym roku najpewniej zysku nie wypracują.

– To prawda, choć nie cała prawda. Rzeczywiście portfel inwestora musi zawierać pakiet akcyjny, bo akcje cały czas pną się w górę i dają wysoką stopę zwrotu. Ale możemy przygotować takie rozwiązania, które minimalizują ryzyko. Taki bezpieczny, ograniczający ryzyko portfel może składać się na przykład z 20-30 procent funduszy akcyjnych, a pozostała część może obejmować fundusze pieniężne, które stabilizują portfel, czyli uniezależniają go od wahań giełdowych, a jednocześnie pozwalają zarobić znacznie więcej niż na lokatach bankowych. Po to właśnie w naszej ofercie jest ponad tysiąc produktów inwestycyjnych najlepszych firm zarządzających, w tym również globalnych gigantów w rodzaju BlackRock czy Fidelity.

– Ubiegły rok był dla posiadaczy funduszy inwestycyjnych znakomity. Stopa zwrotu wielu z nich oscylowała wokół 30%, na przykład Caspar Stabilny zarobił dla inwestorów aż 17,80% a Caspar Globalny 48,77%. Ten rok ma być równie dobry?

– Zobaczymy, ale wiele czynników za tym przemawia. Porównajmy. Dziesięcioletnie obligacje skarbowe rządu amerykańskiego dają dzisiaj stopę zwrotu w granicach 1%, podczas gdy nieodległe są czasy, gdy ten wskaźnik sięgał 6,5%. O lokatach już mówiliśmy, ale trzeba dodać, że te słowa odnoszą się nie tylko do Polski, ale praktycznie do całego świata. W efekcie lokaty w większości krajów są oprocentowane na poziomie zera. Tymczasem masa pieniądza, która wpływa na rynek, bo rządy i banki centralne nieustannie pompują pieniądze, aby podtrzymać gospodarkę, musi gdzieś znaleźć ujście. To jeden z czynników, choć nie jedyny, który wskazuje, że również w tym roku akcje będą rosły.


Przekonaj się o naszym podejściu do Klientów. Zapisz się do newslettera, otrzymuj darmowe poradniki i raporty inwestycyjne


– To prawda, ale polska giełda praktycznie od lat dryfuje. Nadzieje, że to się zmieni są niewielkie.

– Dlatego F-Trust SA, jedna z największych w Polsce spółek dystrybucji produktów inwestycyjnych, koncentruje się na rynkach zagranicznych. Za pośrednictwem F-Trust SA Polacy zainwestowali już ponad 1 mld zł. W większości wybierając rynki globalne.

– Inwestowanie w fundusze jest trudne?

– Łatwe jeśli tylko robi się to z głową, Naszym celem, jako F-Trust SA jest wytłumaczenie klientom na czym polega mechanizm inwestycyjny, dywersyfikacja oraz jakie są zagrożenia wynikające z inwestycji. Krótko mówiąc, przygotowanie klienta do inwestowania na rynku kapitałowym. Kupując jednostki uczestnictwa funduszy oddajemy nasze pieniądze specjalistom, którzy cały czas obserwują rynek, panujące trendy społeczne, selekcjonują spółki. F-Trust SA prowadzi szeroką akcję edukacyjną dla swoich klientów, którzy dostają specjalny, przygotowywany co miesiąc Raport, regularnie publikujemy portfele modelowe, komentarze zarządzających, wywiady z nimi, rekomendacje naszych analityków i Głównego Stratega. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. To może brzmieć jak slogan, ale u nas tak to funkcjonuje. Nigdy nie sprzedajemy funduszy na pierwszym, czy drugim spotkaniu. To czas na poznanie oczekiwań klienta, jego akceptacji ryzyka, preferencji. Dopiero po takich spotkaniach przygotowujemy dla klienta konkretną ofertę. Naszym celem nie jest bowiem jednorazowa transakcja, ale stała, wieloletnia współpraca z każdym inwestorem.

Placówki F-Trust zlokalizowane są na terenie całej Polski

BIAŁYSTOK

ul. Bukowskiego 1c
15-066 Białystok

Szczegóły

GDAŃSK

ul. Abrahama 1A/51,
80-307 Gdańsk

Szczegóły

KATOWICE

ul. Wrocławska 54
40-217 Katowice

KĘPNO

ul. Wieluńska 7
63-600 Kępno

Szczegóły

KIELCE

ul. Sienkiewicza 8
25-333 Kielce

Szczegóły

LESZNO

ul. Słowiańska 2
64-100 Leszno

Szczegóły

POZNAŃ

ul. Półwiejska 32,
61-888 Poznań

Szczegóły

RZESZÓW

ul. Podwisłocze 33/158
35-309 Rzeszów

Szczegóły

TORUŃ

ul. Wł. Łokietka 5
78-100 Toruń

Szczegóły

WARSZAWA

ul. Ludwika Waryńskiego 3a
00-645 Warszawa

Szczegóły

WROCŁAW

ul. Piłsudskiego 89/4
50-019 Wrocław

Szczegóły

Nie ma lepszego sposobu na oszczędzanie — rozmowa z Adrianą Barnat, dyrektorem sprzedaży F-Trust SA na Pomorzu Gdańskim.

Adriana Barnat, dyrektor sprzedaży F-Trust SA na Pomorzu Gdańskim

Rozmowa z Adrianą Barnat, dyrektorem sprzedaży F-Trust SA na Pomorzu Gdańskim.

Przez całe lata pracowała Pani w jednym z największych banków w Polsce zajmując się najbogatszymi klientami i nagle przeszła Pani do F-Trust SA. To wprawdzie jeden z największych w Polsce dystrybutorów produktów inwestycyjnych, ale wielkość tych firm jest jednak nieporównywalna.

– F-Trust SA jest oczywiście mniejszą firmą, ale jeśli chodzi o sposób działania i jakość świadczonych usług, to słowo „nieporównywalna” nie jest najwłaściwsze. Dość powiedzieć, że za pośrednictwem F-Trust klienci zainwestowali już ponad 1,1 mld zł i ta kwota cały czas rośnie. Mam nadzieję, że dołożę do tego wzrostu swoją cegiełkę, a może nawet cegłę. Mój optymizm wynika z doświadczenia. W bankowości pracowałam piętnaście lat, a ostrogi zdobywałam w czterech bankach. Z tych piętnastu lat dwanaście przepracowałam w bankowości prywatnej obsługując najbogatszych klientów. To wystarczająco dużo, aby poznać potrzeby, ambicje, zrozumieć sposób myślenia tej wyjątkowej grupy klientów.

– Dlaczego specyficznej?

– Pracuję między innymi z ludźmi, którzy znajdują się na liście najbogatszych Polaków „Forbesa”. Żaden z nich nie znalazł się tam przez przypadek czy protekcję, oni na ten sukces sami zapracowali – ciężkim wysiłkiem, zaangażowaniem, kreatywnością, głodem sukcesu. Przy czym te sukcesy często dotyczą nie tylko krajowego rynku, ale także rynków zagranicznych. Już tylko to czyni ich ludźmi godnymi szacunku, ale także niezwykle interesującymi. Ale nie tylko to. To również ludzie, którzy mają wiele pozabiznesowych pasji, którzy realizują się również w działalności społecznej. Z moich obserwacji wynika, że wbrew pozorom pieniądze nie są najważniejszym czynnikiem, który ich napędza, choć oczywiście istotnym. Także dlatego, że oni chcą nieustannie swoje firmy rozwijać czując się odpowiedzialnym również za swoich pracowników i ich rodziny.

– I F-Trust SA jest w stanie im w tym pomóc?

– Oczywiście, choćby chroniąc ich majątek i pozwalając go pomnażać poprzez umiejętne, bezpieczne inwestycje. W naszej ofercie jest ponad tysiąc funduszy inwestycyjnych, z których wiele w ubiegłym roku wypracowało, mówiąc delikatnie, bardzo satysfakcjonujące stopy zwrotu. Caspar Globalny dał w 2021 roku zysk w wysokości 48,77%…

– A strategie asset management jeszcze więcej.

– Właśnie. Usługi asset management, które są w ofercie F-Trust SA to jeden z wielkich atutów, które muszą przemawiać do zamożnych Polaków. Ta usługa jest bardzo wysublimowana, adresowana do osób, które są czułe na wynik finansowy, ale także na sposób zarządzania. Warto w tym miejscu podkreślić, że te usługi są bardzo przejrzyste, często raportowane, a klienci mogą, jeśli tylko mają takie życzenie, mieć bardzo częsty kontakt z zarządzającymi. Dobra, żeby nie powiedzieć wzorowa komunikacja z klientami to także jeden z naszych wyróżników. Dla naszych klientów chcemy być nie tylko usługodawcą, ale również aktywnie wspierającym ich w biznesie partnerem. To przejawia się w naszej filozofii działania, w której centrum działania jest nie firma, ale klient.


Przekonaj się o naszym podejściu do Klientów. Zapisz się do newslettera, otrzymuj darmowe poradniki i raporty inwestycyjne


– To jest akurat slogan, którymi posługują się wszyscy…

– Dobrze Pan to ujął: „posługują się”. My się nie posługujemy, dla nas to katechizm. Jeden przykład, który ma kapitalne znaczenie na rynku finansowym – w F-Trust SA nie mamy planów sprzedażowych. To znaczy, że nie obciążamy naszych doradców sprzedażą produktu czy usługi, która ze względu na wysoką marżę jest najbardziej korzystna dla sprzedającego. Podkreślam – dla sprzedającego, a nie dla klienta. Naszym zadaniem jest dobór takich produktów bądź usług, które są korzystne dla klienta, a nie sprzedawcy. W tej transakcji nie liczy się nasza marża liczy się portfel klienta i jego osobiste oczekiwania, profil ryzyka, ambicje. Jesteśmy jak kolarze, dla których ważne jest przejechanie długiego dystansu, a nie tylko dojazd do pierwszej lotnej premii.

– To zamierzone porównanie? Pytam, bo wiem, że uprawia Pani kolarstwo.

– Amatorsko naturalnie. Ale na marginesie dodam, że w Trójmieście to wśród zamożnych osób bardzo popularna dyscyplina sportu. Na trasach i wyścigach spotykam wielu moich klientów. To nie przypadek, ci ludzie są długodystansowcami nastawionymi na zbudowanie trwałych biznesów, ich horyzontem nie jest jeden szybki, dochodowy interes, ale stworzenie firm, które będą skutecznie i uczciwie konkurowały na rynku.

– Nasza rozmowa skręca w niebezpiecznym kierunku. Niebezpiecznym, bo czytelnikowi może się wydawać, że F-Trust jest firmą, której usługi adresowane są wyłącznie do najbogatszych.

– A tak oczywiście nie jest. Większość naszych klientów to ludzie, którzy chcą inwestować niewielkie kwoty i robią to, aby mieć pieniądze na emeryturę, albo dla zabezpieczenia startu dziecka w dorosłe życie lub po prostu na kupno nowego samochodu, czy podróż życia do Australii. To szczególnie ważne dzisiaj, gdy lokaty bankowe są oprocentowane blisko 0%, a inflacja oscyluje w granicach 3%, więc trzymając oszczędności w banku realnie tracimy. I to sporo. Polacy szybko to zresztą zrozumieli i w ostatnim czasie coraz chętniej inwestują w fundusze. Tylko w grudniu 2020 roku przeznaczyli na ten cel 3,6 mld zł. Ważne tylko, aby wybierali takie rozwiązania inwestycyjne, które dają poczucie bezpieczeństwa, są transparentne i rentowne. Chcę o to zadbać dla mieszkańców Pomorza Gdańskiego. Moim celem jest nauczyć inwestowania jak największą grupę mieszkańców tego regionu, bo to bardzo dobry sposób na oszczędzanie. Lepszego, bardziej efektywnego, w dzisiejszych czasach nie ma.

Rozmawiał Piotr Gajdziński

Zobacz także:

Ranking Funduszy F-Trust Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust