EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
10 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fundusze KBC TFI w ofercie F-Trust

KBC TFI LOGOOferta F-Trust, jednej z największych spółek dystrybuujących produkty inwestycyjne, zwiększyła się właśnie o produkty KBC TFI.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA należy do największych spółek zarządzania funduszami na polskim rynku. Obecnie należąca do belgijskiej grupy finansowo-ubezpieczeniowej spółka zarządza – wraz z partnerami – aktywami o wartości 240 mld euro.

F-Trust SA będzie dystrybuować fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty KBC Parasol BIZNES, skierowany w szczególności do klientów korporacyjnych (KBC Delta) oraz KBC Gamma, subfundusz z parasola KBC Parasol Biznes SFIO, który skupia się na obligacjach o krótkim terminie zapadalności i instrumentach rynku pieniężnego.

Ponadto klienci F-Trust będą teraz mieli dostęp także do stworzonego i zarządzanego przez KBC Planu Systematycznego Oszczędzania oraz produktów przeznaczone dla osób, które chciałby samodzielnie oszczędzać na przyszłą emeryturę (IKE i IKZE).

Oferta produktów inwestycyjnych F-Trust jest jedną z najbogatszych na polskim rynku. Klientom naszej spółki oddajemy do dyspozycji ponad tysiąc funduszy inwestycyjnych zarówno polskich TFI – w tym między innymi Caspar TFI i Quercus TFI, Skarbiec TFI, Union Investment, Noble Funds – a także największych i najbardziej renomowanych zagranicznych zarządzających, wśród których jest BlackRocka, Fidelity, Franklin Templeton i Schroders.

28 lutego KBC TFI zmieniło nazwę na GAMMA TFI

FUNDUSZE KBC TFI W OFERCIE F-TRUST:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ